Dorsz atlantycki

 

Dorsz atlantyckijkl

Domena: eukarionty
Królestwo: zwierzęta
Typ: strunowce
Podtyp: kręgowce
Gromada: promieniopłetwe
Infragromada: doskonałokostne
Nadrząd: pseudokolcopłetwe
Rząd: dorszokształtne
Rodzina: dorszowate
Podrodzina: Gadinae
Rodzaj: Gadus
Gatunek: Gadus morhua